Wat doet MKB Vught?

MKB Vught is de overkoepelende ondernemersvereniging voor Vught, Cromvoirt en Helvoirt en lid van MKB Nederland.

MKB Vught zet zich in om de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen bedrijven en de gemeente Vught te stimuleren, coördineren en te faciliteren. Om dit te realiseren voorziet MKB Vught in de rol van belangenbehartiger voor Vughtse ondernemers. Wij houden ons bezig met thema’s die ondernemers in Vught aangaan zoals mobiliteit, wonen, economie, omgevingswet, participatie, energie en klimaat.

Aanpak MKB Vught

Gezien de samenstelling van het bestuur, bestaande uit actieve ondernemers, willen we het aantal overleggen en bijeenkomsten beperken tot 4- maandelijks (februari, juni en oktober). Wanneer het echter noodzakelijk is, zal het bestuur een extra bestuursoverleg inplannen. Daarnaast zullen afgevaardigden van het bestuur deelnemen aan diverse participatietrajecten, bijeenkomsten en werkgroepen.

4-maandelijks bestuursoverleg en 4-maandelijks overleg met leden

  • Goede spreker(s) relevante onderwerpen
  • Bespreken belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van: Economie, Energie en klimaat, Mobiliteit, Omgevingswet, Woonvisie, Participatie en Algemene zaken.
  • Eventuele informatie MKB Nederland
  • Gezamenlijke bepaling standpunten richting de gemeente Vught
  • Aktiepunten

Aanspreekpunt en intermediair voor de Gemeente Vught

  • 4 maandelijks overleg met wethouder(s)

Commissie(s)/ werkgroepen

  • Onder leiding van bestuurslid MKB Vught
  • Aantal leden MKB Vught (actieve bijdrage)
  • Voorbereiden specifieke onderwerpen voor overleg