Speerpunten 2023 – 2024

Communicatie met de gemeente Vught en participatie van de ondernemers

Ondernemen in de gemeente Vught

Inzet ringstructuur (rondweg) om transport te beperken door woongebieden

Maatwerkoplossingen en kaders voor verduurzaming bedrijven en transport (zon/ wind)

Ruimte creëren voor zowel bestaande als nieuwe ondernemingen